Các bạn đăng ký thi đấu chú ý điền đầy đủ và chính xác thông tin. Đặc biệt là Link Facebook và Số điện thoại. Để admin thêm bạn vào nhóm chat của giải và gọi điện nếu đến giờ thi đấu bạn chưa có mặt.

Link FB của Admin: https://www.facebook.com/ducphuc138
Link Fanpage: https://www.facebook.com/dplegend